Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  PET

 

Positron Emission Tomography (PET)

Μεγάλου βαθμού χρήση των διαγνωστικών  μηχανημάτων PET  σημειώνεται στις Ηνωμένες πολιτείες  της Αμερικής.

Με τα μηχανήματα PET  οι ιατροί διευκολύνονται στην διάγνωση  και στον καθορισμό της έκτασης των κακοηθών όγκων  , των  νευρολογικών ασθενειών  όπως είναι η επιληψία και νόσος του  Alzheimer  και της καρδιακής βλάβης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου  .

Η εξέταση με PET μηχανήματα  συμβάλει στην  υψηλής ποιότητος  και χαμηλού κόστους  ιατρική φροντίδα κυρίως  στην ασθένεια  του καρκίνου .

Η διάγνωση της έκτασης της νόσου μπορεί να γίνει σε  πρώιμο στάδιο  , πριν  ακόμη άλλες εξετάσεις  με πολύ μεγαλύτερο κόστος  όπως είναι  CAT  η MRI  ανιχνεύσουν τον όγκο.

Κατ αυτόν τον τρόπο οι ιατροί μπορούν να προβούν  στην εγκαίρως  στην κατάλληλο θεραπεία   με μικρότερο κόστος και με καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή

 

Η  PET  παρέχει   στους ιατρούς με πληροφορίες  για την μεταβολική δραστηριότητα του ανθρώπινου σώματος αντίθετα με άλλες εξετάσεις όπως  CT  - MRI  που βασίζονται στην ανατομία. 

Η PET χρησιμοποιείται κυρίως  στην καρδιολογία ,στην νευρολογία και στην ογκολογία.. Ειδικώς  χρησιμοποιείται στην εκτίμηση  των στεφανιαίων αγγείων μετά από bypass  και στην ανίχνευση και σταδιοποίηση των όγκων.

Κατά την εξέταση ο ασθενής λαμβάνει  το ραδιοφάρμακο. Ένεκα του ότι το ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται στην PET είναι βραχείας διάρκειας  στ σύνολο της έκθεσης στην ακτινοβολία του ασθενούς είναι  περίπου ισόποσο με δύο ακτινογραφίες θώρακος.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  PET

  • Χαμηλό κόστος

  • Εφαρμογές  στην Καρδιολογία – Νευρολογία και Ογκολογία .

  • Μοναδικός τρόπος που απεικονίζει λεπτομερώς πολλά όργανα  σε μία εξέταση ( ανίχνευση μεταστάσεων.)

  • Αποφεύγονται διαγνωστικές ή θεραπευτικές  μη ωφέλιμες χειρουργικές επεμβάσεις.

  • Εκτίμηση στην καρδιολογία της βατότητας  των αγγείων μετά από bypass.

  • Στην νευρολογία  παρέχει πληροφορίες  για ασθένειες όπως Alzheimer , Parkinson, Huntington  και Down’s Syndrome.

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr,  All right reserved