Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινολογικό

 

Στο διαγνωστικό κέντρο εκτελούνται τόσο οι απλές όσο καί οι παρα-

κάτω δυναμικές εξετάσεις:

 

1. Βαριούχος υποκλυσμός με διπλή σκιαγράφηση,

2. Βαριούχο γεύμα με διπλή σκιαγράφηση,

3. Ενδοφλέβιος πυελογραφία.

 

Το ακτινολογικό τμήμα λειτουργεί εξολοκλήρου με ψηφιακά μηχανήματα τελευταίας γενιάς για την καλλίτερη επεξεργασία και επικόνιση των ακτινογραφιών .

Copyright ©2004 Pagratio.gr, All right reserved