Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ  

 

  Η εικονική κολονοσκοπηση έχει μικρή διαγνωστική αξία  για ανάδειξη των ατόμων με πολύποδες και καρκίνο του παχαίως  εντέρου   σύμφωνα με αποτελέσματα από  μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Ιουλίου του Gut

Στην παρούσα μελέτη οι συγραφείς εκτίμησαν τη ειδικότητα και  την ευαισθησία της ανωτέρου μεθόδου σε σύγκριση με την κλασική ενδοσκόπιση  σε 50 ασθενείς .

Ο   δρ. T. Gluker και οι συνεργάτες του από τοCentre Hospitalier Universitaire Vaudois στη Λωζάνη της Σουηδίας εξήγησαν ότι η αξία της εικονική κολονοσκόπιση δεν έχει καθοριστεί ακριβώς παρόλο τις αρχικές μελέτες που συνιστούσαν ότι η τρισδιάστατη τομογραφική κολονοσκόπιση (CT) γνωστή και ως εικονική κολονοσκόπιση συγκρίνεται με τη συμβατική κολονοσκόπιση  ως απεικονιστικό εργαλείο για την διερεύνηση του παχαίως εντέρου.

Οι ερευνητές  ανέφεραν ότι 65 πολύποδες  ανιχνεύτηκαν ανάμεσα σε 24 ασθενής χρησιμοποιώντας την συμβατική κολονοσκόπιση .Από αυτές οι 46 ήταν διαμέτρου μεταξύ 1-5mm ,8 μετρήθηκαν  6-9 mm και 11 είχαν διάμετρο τουλάχιστον 10mm

Για τους ασθενής με πολύποδες  με  τουλάχιστον 10mm διάμετρο οι δυο ομάδες παρατηρητών βρήκαν μικρή ευαισθησία 38% και 63%  ειδικότητα ήταν  μόνο 74% και για τις δυο ομάδες.

Η επιστημονική ομάδα πιστεύει ότι  η μικρή ευαισθησία πιθανόν να οφείλετε  στην μικρή ποιότητα προετοιμασίας ,στην φτωχή ικανότητα ανάλυσης των μηχανημάτων και στην έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης.

O Δρ Glucker  και οι συνεργάτες του  προτείνουν ότι η εικονική κολονοσκόπιση δεν είναι ακόμα το κατάλληλο απεικονιστικό εργαλείο για  την διερεύνηση του παχαίως εντέρου. Πιστεύουν ότι η αποτελεσματικότητα της εικονικής κολονοσκόπισης μπορεί να βελτιωθεί με την πιο σωστή προετοιμασία ,την παρατήρηση του σετ της δισδιάστατης εικόνας πριν από αυτού του τρισδιάστατου σετ ,εξέταση του ασθενή τόσο σε θέση  πρύμνη  όσο και ύπτια και χρήση πιο περίπλοκων προγραμμάτων υπολογιστών  που θα επιτρέπουν  καλύτερη τρισδιάστατη απεικόνιση.

                        

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr,  All right reserved