Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST κοπώσεως

 

Η δοκιμασία κόπωσης είναι η κύρια μέθοδος για την διάγνωση και την πρόγνωση της στεφανιαίας

νόσου. Είναι η 'ΗΚΓ' μελέτη της αιμάτωσης της καρδιάς σε συνθήκες κόπωσης. Ενδείξεις για την

εξέταση είναι η υπέρταση ,οι αρρυθμίες και παρακολούθηση ασθενών μετά από έμφραγμα ή BYPASS.

Είναι αναίμακτος εξέταση με μικρό κόστος και άριστα διαγνωστικά

αποτελέσματα. Ελέγχεται κυρίως η εφεδρεία του κυκλοφορικού,

του αναπνευστικού του μυϊκού και του αιμοποιητικού συστήματος.

 

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr,  All right reserved