Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triplex αγγείων

 

Τα 'καρδιοαγγειακά' νοήματα είναι τα πλέον διαδεδομένα στην

εποχή μας και από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου. Tο

καρδιο - αγειολογικό Διαγνωστικό τμήμα του κέντρου μας είναι από

τα πιο σύγχρονα εργαστήρια διαγνωστική ιατρική.

Ο εξοπλισμός και το ειδικευμένο προσωπικό εγγυώνται την διαγνω-

στική αξιοπιστία των εξετάσεων. Παρακολουθούνται ασθενείς με χρόνια νοσήματα της καρδίας

(βαλβιδοπάθεις - στεφανιαία νόσος), παθήσεις των αρτηριών (αθηρωμάτωση, ανευρύσματα, μικρο-

αγγειοπάθεια από σακχαρώδη διαβήτη κλπ...) και των φλεβών (κιρσοί, θρομβώσεις κλπ...).

 

 

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr,  All right reserved