Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα μαστού

 

'Γιατί πρέπει να γίνεται η μαστογραφία'. Οι παθήσεις του μαστού είναι

από τα μεγαλύτερα, σοβαρότερα και συχνότερα ατρικά προβλήματα.

Ειδικότερα ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου

στις γυναίκες και δίκαια έχει θεωρηθεί η μάστιγα του αιώνα μας.  

 

Μια γυναικά στις δέκα θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού!

Έχει όμως αποδειχθεί ότι η έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση συμβάλλει αποφασιστικά στην μείωση της

θνησιμότητας από αυτή την αιτία. Γι' αυτό το 'ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ' έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαι-

ρη διάγνωση. Η μαστογραφία γίνεται με μηχάνημα χαμηλής δόσης ακτινοβολίας και υψηλής διακρι-

τικότητας.

 

Προδιαθεσικοί παράγοντες του καρκίνου του μαστού

1. Η πρώιμη έναρξη της εμμήνου ρύσεως (κάτω των 11 χρόνων),

2. Η καθυστερημένη εμμηνόπαυση (άνω των 55),

3. Η ατεκνία,

4. Η πρώτη εγκυμοσύνη μετά τα 35 χρόνια,

5. Η παχυσαρκία,

6. Το πλούσιο σε λίπη διαιτολόγιο και κυρίως,

7. Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού σε συγγενή πρώτου βαθμού.

 

**Συνιστάται η πρώτη μαστογραφία να γίνεται στ o 40 έτος . Στις ηλικίες 40-50 η μαστογραφία

πρέπει να γίνεται κάθε 1-2 χρόνια και μετά τα 50 κάθε 1 χρόνο.

______________________________________________

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr, All right reserved