Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανοραμική οδoντών

 

Με την πανοραμική ακτινογραφία επιτυγχάνεται πλήρης απεικόνιση όλων των οδόντων και των δύο

γνάθων ταυτόχρονα. Με την ίδια εξέταση μπορούμε να απεικονίσουμε τα ιγμόρεια και τις κροταφο-

γναφικές αρθρώσεις.

 

 

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr, All right reserved