Αρχική σελίδα

KAT' OIKON

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ.

 

 

Οι νέοι αξονικοί τομογράφοι με πολλαπλούς ανιχνευτές, που μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο της εξέτασης, έχουν σημαντική συμβολή στην απεικονιστική ιατρική.

Ειδικά στην παιδοακτινολογία όπου είναι δύσκολο σε παιδιά να παραμείνουν ακίνητα για μακρύ χρονικό διάστημα , η νέα τεχνολογία με τους πολλαπλούς ανιχνευτές μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο  χρόνο της εξέτασης.

Σε νεαρούς λοιπόν ασθενείς με άλγος η τραυματισμό επιτυγχάνουμε με τους νέους αξονικούς αρκετά ευκρινείς  εικόνες.

Σημαντική μείωση στο 12 %  είναι και η απαιτούμενη παροχή αναισθησίας με τα συναφή οικονομικά αποτελέσματα.

 

 

Copyright ©2004 Pagratio.gr,  All right reserved